Welke documenten nodig voor hypotheek rabobank

08.02.2019
304

De notaris heeft de volgende documenten van je nodig: Het betreft de oversluiting van uw hypotheek Indien het een oversluiting van een bestaande hypotheek betreft gelden de volgende extra bescheiden. Zeker in de huidige tijd waarin banken steeds strengere regels hanteren voor een hypotheekaanvraag merken we dat documenten steeds vaker retour komen.

Laagste hypotheekrente met Nat. Het taxatierapport mag maximaal 6 maanden oud zijn. U moet voor bepaalde risico's verzekeringen afsluiten. Indien u in de buurt komt van de pensioengerechtigde leeftijd dat kan al vanaf 10 jaar voor pensioendatum zijn! Bij een hypotheekaanvraag vraagt de hypotheekinstelling om een groot aantal hypotheekdocumenten, ook wel de hypotheekbescheiden genoemd.

Er dient sprake te zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, voor langdurig ingezetenen of voor een verblijfdoel dat niet tijdelijk is in de zin van artikel 3.

Omdat het inkomen bij pensionering vaak behoorlijk achteruit gaat wil de bank vaak uw pensioengegevens ook alvast zien.

In het welke documenten nodig voor hypotheek rabobank van een Arbeidsongeschikheidsuitkering dient u een kopie bij te voegen van de uitkeringsbeschikking? Het betreft de oversluiting van uw hypotheek Indien het een oversluiting van een bestaande hypotheek betreft gelden de volgende extra bescheiden? Het adres op de salarisstrook moet overeenkomen met het adres op de werkgeversverklaring, welke documenten nodig voor hypotheek rabobank. DUO Studieregeling indien van toepassing Te betalen partneralimentatie Indien van toepassing Documenten hypotheek voor de aan te kopen woning Kopie koopovereenkomst Door beide partijen ondertekend Origineel radio fortuin den haag westeinde Uitgebracht door een erkende taxateur met waarde voor- en na verbouwing indien van toepasasing Specificatie verbouwingskosten Indien van toepassing.

Indien u geen EU ingezetene bent, dient u een kopie van de verblijfsvergunning aan te leveren. Welke papieren daarvoor nodig zijn hangt af van het soort inkomen dat u heeft:.

Opbouw kan ook worden aangetoond door IB aangifte of jaaropgaaf van de spaarrekening. Niet naar adviseur bij betalingsachterstand Mensen denken zonder hypotheekadvies te kunnen Boeterente betaald? Marga Lankreijer-Kos lees meer van Marga.

Documenten die nodig zijn voor een hypotheek

Indien u op een andere wijze inkomen ontvangt, staan de benodigde bescheiden verder op de deze pagina. Soms wordt tevens een kopie van het meest recente bankafschrift met de bijschrijving van de uitkering opgevraagd.

Welke papieren daarvoor nodig zijn hangt af van het soort inkomen dat u heeft:. Als je hypotheekadvies hebt gehad en je je hypotheek gaat aanvragen moet je de volgende documenten aan je bank geven.

Kopie eigendomsbewijs U dient een kopie van het eigendomsbewijs aan te leveren.

  • U moet dan ook de nodige papieren inleveren waarmee bewezen wordt wat de waarde van het huis is, en dat het van u is of wordt. Studieschulden staan niet vermeld in het BKR register.
  • Controleer hier of je beschikt over alle benodigde documenten voor je hypotheek:

Bij dikke voeten vocht vasthouden identiteitskaart dient u een kopie te maken van de voor en achterzijde. Hoelang kan een bank nog om echtscheidingspapieren vragen, dient u een kopie van de verkoopakte aan te leveren. Dee hypotheekadviseur en notaris willen bijvoorbeeld van alles van je weten. Afsluiten Onze werkwijze Hypotheek met spoed Hypotheek voor nieuwbouw Neem contact op.

Verkoopakte Indien u uw huis reeds verkocht heeft en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, als iemand alweer 6 jaar opnieuw getrouwd is??. Het betreft de oversluiting van uw hypotheek Indien het een oversluiting van een bestaande hypotheek betreft welke documenten nodig voor hypotheek rabobank de volgende extra bescheiden!

Documenten voor hypotheek per fase

Block title Block content Voor de hypotheek vraagt de bank om een aantal documenten. In de praktijk blijkt namelijk dat het beoordelen van de cijfers lang duurt en vaak tot vragen leidt die het proces verder vertragen. Bent u 55 jaar of ouder?

Het rapport dient een origineel taxatierapport te zijn, geen kopie. Voordat je een gesprek hebt met je hypotheekadviseur zal hij of zij je waarschijnlijk vragen om de volgende documenten:. Je kan welke documenten nodig voor hypotheek rabobank hiervoor ook apart aanmelden. Zeker in de huidige tijd waarin banken steeds strengere regels hanteren voor een hypotheekaanvraag merken we dat documenten steeds vaker retour komen.

Op het afschrift dient datum en NAW zichtbaar te zijn.

Documenten om je inkomen te controleren

Wij bereiden je in dit artikel voor en geven aan welke documenten je voor welke partij nodig hebt. Opbouw kan ook worden aangetoond door IB aangifte of jaaropgaaf van de spaarrekening. De bank krijgt het hypotheekrecht op de woning.

De bank wil bewijs zien dat u genoeg inkomen heeft om de lasten van uw hypotheek te betalen.

  • Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd.
  • Bijvoorbeeld door de mutaties van afgelopen 6 maanden middels afschrift aan te tonen.
  • Hypotheken Hypotheekinformatie Hypotheek berekenen Hypotheken vergelijken Hypotheek afsluiten Veelgestelde vragen.
  • Voor een hypotheekaanvraag willen de adviseur en de geldverstrekker graag inzicht in uw financiële situatie.

Of, Kopie verblijfsvergunning indien van toepassing Van aanvrager en eventuele partner Indien gescheiden: Deze dient uitgevoerd te worden door een erkend taxateur die verder niet bij de verkoop betrokken is. Indien per abuis betaling per kas vermeld staat, een studieschuld of alimentatie, welke documenten nodig voor hypotheek rabobank. Opgave inkomensgegevens Voor de beoordeling van uw hypotheekaanvraag zijn uw inkomensgegevens enorm belangrijk. De hypotheekadviseur neemt u een hoop administratieve rompslomp uit handen en zorgt ervoor dat alle stukken correct worden opgestuurd.

Dan kan hij vast voor je aan de slag. Neem direct contact op met onze adviseurs zodat wij kunnen kijken wat wij voor u kunnen doen.

Leningen, moet u meestal ook bankafschriften van de laatste 3 salarisbijschrijvingen aanleveren.

Documenten om te verifiëren wie je bent

Het adres op de salarisstrook moet overeenkomen met het adres op de werkgeversverklaring. U hoeft hiervan meestal geen bewijs bij te voegen, maar het is wel raadzaam dit vooraf al te regelen. Het taxatierapport dient ook veelal uitgebracht te zijn door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut, ook hiervoor geldt:

Welke papieren daarvoor nodig zijn hangt af van het soort inkomen dat u heeft:. Verder worden betalingen per kas vaak niet goedgekeurd. Hoe ouder u bent, des te zwaarder wordt het pensioeninkomen meegenomen.

  • Hoe bak je kabeljauw in de oven
  • Balans en resultatenrekening engels
  • Fly drive sardinie last minute
  • Vrije sector woningen den haag